Bensin – BränsleCompaniet

Bensin

 

Produktbeskrivning
Bensinen följer svensk och europeisk standard. Både den 95-och 98-oktaniga bensinen innehåller max 5 % etanol.

Fördelar
Den låga svavelhalten i bensinen gynnar både funktionen och livslängden på katalysatorn. Och i bensinen finns en tillsats som förhindrar ökad bränsleförbrukning pga beläggningar på ventilerna.

Användningsområde
Både vår 95- och 98-oktaniga bensin är avsedda för motorer försedda med en katalysator för avgasrening. Bensinen är miljöklass 1 vilket gör motorn mycket driftsäker med maximal effekt.

Bensin