Diesel – BränsleCompaniet

Diesel

 

Produktbeskrivning
ACP diesel innehåller 93 % fossil diesel och max 7 % RME (rapsmetylester).

Fördelar
ACP diesel ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre. Tillsatsen ACP optimerar motoreffekten, ger bättre förbränning samt förlänger motorns livslängd avsevärt genom att det blir mindre driftstörningar.

Användningsområden
ACP diesel är en ofärgad diesel och är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, oavsett ålder.

Diesel