Diesel – BränsleCompaniet

Diesel

 

Vår diesel B7 har upp till 42 % förnybart bränsle. Den innehåller vårdande tillsatser som smörjer och rengör din motor.

Vi har miljödiesel av högsta kvalitet som innehåller det förnyelsebara bränslet FAME*, i praktiken betyder det att nettotillskottet av fossil koldioxid minskar. Dieseln uppfyller därmed kraven för Miljöklass 1 enligt svensk SS-EN 14214-standard.

Du bör inte lagra diesel med inledning av FAME längre än ett år. All lagring ska ske i godkända cisterner. Genomför regelbundna vattenkontroller och använd aldrig cisterner som släpper igenom ljus.

*FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylester varav RME (rapsmetylester) är den vanligaste.

Diesel