Eldningsolja – BränsleCompaniet

Eldningsolja

Eldningsoljor
Eldningsolja 1 (villaolja) är avsedd för uppvärmning av villor, fastigheter, industri och lantbruk. Oljans köldegenskaper är en viktig faktor när man väljer kvalitet.

Eldningsolja 1 Sommar  (Eo1 S)
Den här oljan har begränsade köldegenskaper och skall därför förvaras frostfritt.

Eldningsolja 1 Vinter  (Eo1 V)
Vinteroljan har mycket goda köldegenskaper och ska väljas när tanken eller rören till pannan inte ligger frostfritt.

Betalning
Du som privatperson kan dela upp betalningen över fler tillfällen. Upp till tre månader är räntefritt. Vill du dela upp betalningen över en längre period kan du kontakta oss för mer information. Givetvis går det också bra att betala fakturan utan delbetalning.